Policový regálový systém R3000 Gravity je jedinečný modulový systém, ktorý pokrýva všetky vaše skladové potreby – vrátane kapacity vysokého zaťaženia a viacúrovňových úložných aplikácií.