Kolli DR

Regálový systém K-DR s priečne podávanými úrovňami je vhodný pre všetky montážne a výrobné priestory s vysokou priepustnosťou produktov.

Vďaka možnosti flexibilne manipulovať s úrovňami, poskytuje náš regálový systém K-DR najvyšší stupeň ergonómie a funkčnosti.

Tento typ regálových systémov umožňuje nakladanie kontajnerov zo zadnej strany.

Pre kontinuálny stojan so 4 kanálmi a šírkou kanála 315 mm sú najvhodnejšie nádoby so šírkou 300 mm.