PRIESTOR – ste fyzicky obmedzený priestorom a časom budete donútený Váš sklad rozširovať.

PRECÍZNOSŤ – je veľmi dôležitá, pretože môže zlepšiť alebo poškodiť povesť Vašej firmy. Pomocou automatizovaného systému môžete dosiahnuť vysokú úroveň precíznosti, ako s Vaším manuálnym systémom.

PRACOVNÁ SILA – je pre mnohé podniky veľkou výzvou. Automatizácia zabezpečuje konzistentnosť na rozvíjajúcom sa trhu práce.

VÝROBNÁ KAPACITA – je konečný výsledok vyššie uvedených faktorov (priestor, precíznosť pri výrobe a pracovnej sily).
Na konci dňa ste schopný získať to čo potrebujete a práve automatizácia je osvedčený spôsob, ako zvýšiť výrobné kapacity.

Ak budete potrebovať efektívnejšie využiť priestor, zlepšiť svoju precíznosť, optimalizovať svoje prácovné sily alebo zvýšiť svoju výrobnú kapacitu,
je správny čas začať s automatizáciou.