Dodávka a montáž 360° panoramatických zrkadiel s priemerom 1000 mm prebehla bez problémov. Zákazník potreboval zvýšiť bezpečnosť a uľahčiť prevádzku manipulačných strojov v uličkách regálových systémov.